Skip to content

Gweithlu Camddefnyddio Sylweddau Cymru

Gweithlu Camddefnyddio Sylweddau Cymru

Amrywiaeth o gyffuriau. Diben y wefan hon yw cefnogi anghenion datblygu’r bobl sy'n gweithio yn y maes camddefnyddio sylweddau yng Nghymru.

Mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am gyrsiau hyfforddi a chymwysterau, ynghyd â chanllawiau a phecynnau cymorth ar gyfer gweithredu'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol perthnasol gan gynnwys y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Cyffuriau ac Alcohol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn credu bod datblygu gweithlu cymwys yn y maes camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys gweithwyr generig a gweithwyr arbenigol, yn hanfodol er mwyn sicrhau gwasanaethau o safon uchel.

Dolenni perthnasol

Dyma strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n anelu at amlinellu agenda genedlaethol glir ar gyfer mynd i’r afael â’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru a’i leihau.
Mae'r cynllun gweithredu hwn ar gyfer datblygu'r gweithlu yn olynu'r datganiad strategaeth hwn.